Kontaktujte nás: +421 907 784 201

Vlastnosti skiel

Zväčšujúce sa nároky na potrebu úspory tepelnej energie vďaka lepšej tepelnej izolácii umožňujú neustále rozširovanie možností vývoja.

Izolačné dvojsklo alebo trojsklo je spojením transparentnosti štandardného skla s výhodami špičkového tepelnoizolačného skla. Tieto sklá sú síce číre, je však na ne nanesený povlak zložený z materiálov drahých kovov, ktorý ma vlastnosti nízkej emisivity a odráža infračervené lúče späť do miestnosti.

vlastnosti2

Ochrana proti hluku 

Optimálnu zvukovú izoláciu možno dosiahnuť vďaka zabudovaniu zvukovo izolačných skiel, ktoré Vám umožnia príjemne ticho bývať.  Používajú sa tam, kde sú kladené zvýšené nároky na zvukovú izoláciu v blízkosti frekventovaných ciest, železníc, letísk a pod. Zvukovoizolačné sklo je lepené sklo so špeciálnou PVB fóliou, ktorá pôsobí ako tlmič medzi dvomi tabuľami skla. Takýmto vrstvením sa odstraňuje problém kritickej frekvencie a zabraňuje sa vibráciám.

Ochrana proti vlámaniu

Vrstvené bezpečnostné sklo sa skladá z dvoch alebo viacerých tabúľ skla a jednej alebo viacerých fólií PVB (polyvinyl butyral). Keď dôjde k rozbitiu skla, črepy zostanú prichytené k fólii.
Zloženie skla musí byť natoľko bezpečné, aby zabránilo vlámaniu alebo zraneniu. V závislosti na zložení a počte PVB fólií a ostatných faktoroch sú k dispozícii rôzne úrovne ochrany, ktoré spĺňajú požiadavky ohľadom:
– ochrany osôb pred rizikom úrazu (úlomky rozbitého skla),
– ochrany tovaru a zabezpečenie proti vlámaniu v súkromných domoch, obchodoch a kanceláriách,
– ochrany proti strelám,
– ochrany proti výbuchom.

Dizajn

Ornamentové sklá zachytávajú svetlo a vytvárajú zvláštne efekty. Ich výborná priesvitnosť zabezpečuje v miestnostiach optimálnu úroveň svetla a zároveň chráni pred nežiaducimi pohľadmi. Tieto sklá okrem atraktívneho vzhľadu sa dajú kombinovať aj s bezpečnosťou: môžu byť tvrdené alebo vrstvené. Takto spĺňajú bezpečnostné požiadavky. Vhodné sú pre všetky aplikácie v komerčných a rezidenčných priestoroch (kancelárie, obchody, hotely a reštaurácie) a ich využitie je takmer neobmedzené.

Rámiky skiel

Spojenie dvoch tabúľ izolaèného skla je prostredníctvom dištančných rámikov. Tradične je toto spojenie vytvorené hliníkovým rámikom. Avšak hliník je dobrý vodič tepla, a preto je ako efektívnejšia alternatíva ponúkaný tzv. teplý rámik.

Teplý rámik

Teplý rámik eliminuje prestup tepla po celom obvode skla a tým vylepšuje energetickú bilanciu budovy. Tento dištančný rámik je tepelne optimalizovaný tým, že je vyrobený z kompozitného plastu, ktorý má mimoriadne efektívne izolačné vlastnosti. Prínosy teplého rámiku v izolačnom skle:

– zvýšenie povrchovej teploty povrchu skla na okraji zasklenia

– obmedzenie alebo vylúčenie kondenzácie vodných pár na okraji zasklenia

– zníženie celkového súčiniteľa prestupu tepla oknom U window

vlastnosti3vlastnosti4

 

vlastnosti5 vlastnosti6