Kontaktujte nás: +421 907 784 201

Úspora energií

Energeticky úsporné riešenia budov sú v súčasnej dobe veľmi dôležitou súčasťou projektov a predstáv zaručujúcich efektívne výsledky s dlhodobou životnosťou materiálov, nízkymi stavebnými nákladmi aj ekonomickou prevádzkou. Šetrenie energiou a jej optimálne využívanie je rozhodujúce pri novostavbách, pri stavaní v existujúcej zástavbe ako aj pri energetickej sanácii budov. Investíciou do tepelnej izolácie obvodového plášťa vašej budovy bude väčšia úspora energie.

úspora

Európsky trend trhu okien už niekoľko rokov smeruje k neustále sa zlepšujúcim tepelnoizolačným a zvukovoizolačným
vlastnostiam okien. V súčasnosti sa javí ako jediná ekonomicky výhodná cesta v zlepšovaní tepelnoizolačných hodnôt rámov a sklených výplní. A to znamená používanie nových, hrubších rámov a hrubších zasklievacích systémov.
Hrúbky rámov (plast, hliník) sa dnes už bežne používajú nad 80 mm; zo skiel sa čoraz viac používajú trojsklá.