Kontaktujte nás: +421 907 784 201

Trapézové plechy

Trapézové plechy

Trapézové plechy sú výrobky, ktoré si vďaka svojim univerzálnym vlastnostiam nachádzajú široké uplatnenie v stavebníctve. Osvedčujú sa ako strešná krytina, opláštenie fasád počnúc najmenšími objektami až po výrobné haly. Naša ponuka zahŕňa širokú škálu výrobkov, od úspornejších riešení až po vysoké konštrukčné profily s parametrami, ktoré ich umožňujú využívať aj pri tých najnáročnejších priemyselných aplikáciach. Výrobky sú dostupné v bohatej škále farieb a vrstiev rezaných podľa individuálnych požiadaviek.

TRAPÉZOVÉ PLECHY

 • Trapez T-7

  Fasádny profil bežne používaný na garážové brány, plášte kontajnerov a ako podhľad vo farbe krytiny alebo kontraste.

  Technická špecifikácia

  Efektívna šírka: 1177 mm
  Celková šírka: ~1210 mm
  Najvyššia odporúčaná dĺžka pásu: 6 000 mm
  Hrúbka plechu: 0,5 – 1,0 mm
  Výška profilu: 7 mm
 • Trapez T-14

  Bežne sa používa na garážové brány, plášte kontajnerov a ako podhľad vo farbe krytiny alebo kontraste. Dodáva sa ako strešná alebo fasádna krytina.

  Technická špecifikácia

  Efektívna šírka: 1100 mm
  Celková šírka: ~1140 mm
  Najvyššia odporúčaná dĺžka pásu: 8 000 mm
  Hrúbka plechu: 0,5 – 0,6 mm
  Výška profilu: 12 mm
 • Trapez T-18

  Klasický husto rebrovaný strešný profil s odvodňovacou drážkou príznačný veľmi vysokou pevnosťou. Môže sa vyrábať vo fasádnom vyhotovení.

  Technická špecifikácia

  Efektívna šírka: 1075 mm
  Celková šírka: ~1125 mm
  Najvyššia odporúčaná dĺžka pásu: 8000 mm
  Hrúbka plechu: 0,5-0,75 mm
  Výška profilu: 17,3 mm
 • Trapez T-18 ECO

  Strešný (s odvodňovacou drážkou) a fasádny trapézový plech so zaujímavým vzorom so spevnenými prelisovaniami vĺn a veľmi efektívnou úžitkovou šírkou. Efektívny, efektný a úsporný. Používa sa na oplotenia, ako krytina na hospodárske objekty, stropy, prístrešky, skladovacie haly a rôzne priemyselné objekty.

  Technická špecifikácia

  Efektívna šírka: 1125 mm
  Celková šírka: ~1173 mm
  Najvyššia odporúčaná dĺžka pásu: 12 000 mm
  Hrúbka plechu: 0,5 – 0,75 mm
  Výška profilu: 17 mm
 • Trapez T-35

  Strešný (s odvodňovacou drážkou) a fasádny trapézový plech s podobne zaujímavým vzorom ako T-18 Economic s dodatočnými prelisovaniami. Zvyšuje pevnosť konštrukcie a zaisťuje reprezentatívny vzhľad s jeho pôvodnou surovosťou. Často sa používa pri projektovaní čerpacích staníc alebo ako plášť síl, teplárenských kotlov, ako aj na stropy a debnenie zalievané betónom.

  Technická špecifikácia

  Efektívna šírka: 1035 mm
  Celková šírka: ~1070 mm
  Najvyššia odporúčaná dĺžka pásu: 12 000mm
  Hrúbka plechu: 0,5 – 1,0 mm
  Výška profilu: 34 mm
 • Trapez T-35 ECO

  Trapézový plech T-35 ECO vďaka svojim parametrom je určený pre investičné objekty.  Vo porovnaní  so základnou verziou trapézového plechu T-35 bolo odstránené jedno vlnenie, čím sa o 45 mm zvýšila efektívna šírka krytia. Trapézový plech T-35 ECO je k dispozícii v dvoch verziách: ako strešný alebo fasádový.

  Technická špecifikácia

  Efektívna šírka: 1080 mm
  Celková šírka: ~1120 mm
  Najvyššia odporúčaná dĺžka pásu: 12 000 mm
  Hrúbka plechu: 0,5 – 1,0 mm
  Výška profilu: 34 mm
 • Trapez T-50

  Konštrukčný profil na rovné strechy používaný okrem iného ako nosná vrstva pod zateplenie. Vďaka zaujímavej štruktúre sa používa aj ako vrchná krytina striech alebo fasád, na ktorých sa často vyskytuje v pároch s kazetou v jedno, dvoj alebo trojpoľovom systéme.

  Technická špecifikácia

  Efektívna šírka: 1055 mm
  Celková šírka: ~1100 mm
  Najvyššia odporúčaná dĺžka pásu: 12 000 mm
  Hrúbka plechu: 0,5 – 1,0 mm
  Výška profilu: 47 mm
 • Trapez T-55

  Strešný (s odvodňovacou drážkou) alebo fasádny profil. Používa sa aj ako konštrukčný plech a na stropy a debnenia zalievané betónom. Jeho pevnosť umožňuje zvyšovať vzdialenosť medzi podpernými bodmi s dodržaním požadovaných parametrov o prenášaní zaťaženia v dôsledku pôsobenia vetra a snehu.

  Technická špecifikácia

  Efektívna šírka: 1020 mm
  Celková šírka: ~1054 mm
  Najvyššia odporúčaná dĺžka pásu: 12 000 mm
  Hrúbka plechu: 0,5 – 1,0 mm
  Výška profilu: 53 mm
 • Trapez T-62

  Konštrukčný profil používaný v konštrukciách veľkoplošných hál a objektov.

  Technická špecifikácia

  Efektívna šírka: 984 mm
  Celková šírka: ~1015 mm
  Najvyššia odporúčaná dĺžka pásu: 12 000 mm
  Hrúbka plechu: 0,6 – 1,25 mm
  Výška profilu: 61 mm
 • Trapez T-80

  Trapézový plech T-80 je výrobok, ktorý ponúka veľmi výhodné úžitkové parametre – ako konštrukčný profil s výškou 80 mm zaisťuje pritom veľkú efektívnu kryciu šírku.

  Technická špecifikácia

  Efektívna šírka: 1130 mm
  Celková šírka: ~1165 mm
  Maximálna dĺžka tabule: 12 000 mm
  Hrúbka plechu: 0,6-1,5 mm
  Výška profilu: 82 mm

   

 • Trapez T-90

  Vysoký konštrukčný profil používaný v priemyselnom stavebníctve.

  Technická špecifikácia

  Efektívna šírka: 945 mm
  Celková šírka: ~985 mm
  Najvyššia odporúčaná dĺžka pásu: 12 000 mm
  Hrúbka plechu: 0,6 – 1,5 mm
  Výška profilu: 87 mm
 • Trapez T-135

  Trapézový konštrukčný plech s veľmi vysokou pevnosťou uplatniteľný v nosných konštrukciách s veľkým rozpätím. Používa sa v priemyselnom stavebníctve.

  Technická špecifikácia

  Efektívna šírka: 930 mm
  Celková šírka: ~974 mm
  Najvyššia odporúčaná dĺžka pásu: 14 000 mm
  Hrúbka plechu: 0,7 – 1,5 mm
  Výška profilu: 136 mm
 • Trapez T-153

  Vysoký konštrukčný profil so zvýšenou pevnosťou. Odporúčaný najmä do konštrukcií s veľkým odstupom medzi trámami / piliermi.

  Technická špecifikácia

  Efektívna šírka: 840 mm
  Celková šírka: ~880 mm
  Najvyššia odporúčaná dĺžka pásu: 14 000 mm
  Hrúbka plechu: 0,7 – 1,5 mm
  Výška profilu: 153 mm
 • Trapez T-160

  Vysoký konštrukčný profil so zvýšenou pevnosťou.

  Technická špecifikácia

  Efektívna šírka: 750 mm
  Celková šírka: 790 mm
  Najvyššia odporúčaná dĺžka pásu: 14 000 mm
  Hrúbka plechu: 0,75 – 1,5 mm
  Výška profilu: 161,5 mm