Kontaktujte nás: +421 907 784 201

mansardové

STREŠNÉ OKNÁ MANSARDOVÉ

MANSARDOVé

Strešné okná manzardového typu spájajú výhody klasických strešných okien a vikierov, a súčasne eliminujú ich nevýhody. Sú vhodné pre strechy so sklonom od 35 ° do 60 °.

Eliminujú nevýhody vikierov:

– vyššia prácnosť montáže
– malé množstvo svetla prechádzajúce iba zvislým oknom
–  nemožnosť panoramatického výhľadu z miestnosti
– pri použití väčšieho počtu vikierov môžu vznikať technické i architektonické problémy pri riešení strešnej konštrukcie

Eliminujú nevýhody strešných okien:

– menšie využitie obytnej plochy v blízkosti strešného plášťa
– nemožnosť panoramatického výhľadu z miestnosti

MANSARDOVé 1

 

MANSAR