Kontaktujte nás: +421 907 784 201

Geneo 3+ PASSIV


geneo3+passiv3FENESTRA GENEO 3+ PASSIV
je nadstavbový stupeň od FENESTRA GENEO 3+. Čiže obsahuje High-Tech vlastnosti
FENESTRA GENEO 3+, ktoré dopĺňa o ďlšie revolučné inovatívne prvky.
Použitie termomodulov a špeciálneho stredového tesnenia radí toto okno k certifikovaným okenným riešeniam pre pasívne domy. Všetky výhody GENEO 3+ ostávajú a plus vyhovujú najvyšším požiadavkám na tepelnú izoláciu.
Rám okna umožňuje dosiahnuť hodnotu Uf rovnajúcu sa 0,79 W/(m2.K).

Rám a krídlo FENESTRA GENEO 3+ PASSIV majú hrúbku 86 mm a sú oba šesť komorové. Sú vybavené troma rovinami efektívnych tesnení, ktoré udržujú nemenný štandard prevedenia.
Farebný vzhľad povrchu okna môže byť z bielej farby alebo drevo-dekor. Môžete spájať 2 rôzne riešenia povrchovej
úpravy na vnútornej a vonkajšej strane okna. Môžete si zvoliť atraktívny dizajn: vonkajšie obalenie okna hliníkom
– klipmi.
Sériové trojsklo s dvoma komorami môže byť doplnené o rôzne typy plynov a pokovení s cieľom uspokojiť každú
tepelnú a zvukovú požiadavku a ochranu pred pokusmi nežiadúceho vniknutia.
Viacbodové uzatváracie kovanie je sériovo vybavené hríbikmi a uzatváracími bezpečnostnými platnčkami.
FENESTRA GENEO 3+ PASSIV je geniálnym riešením pre každý typ tepelnej, zvukovej a bezpečnostnej požiadavky,
architektonickej integrácie a obývateľnosti prostredia zodpovedajúc najprísnejším normám certifikácie zaručujúc vlastnosti, ktorým sa dá ťažko vyrovnať.

geneo3+passivZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

  • High-Tech REHAU® GENEO®
  • Okná s výškou do 220 cm alebo so šírkou 140 cm úplne bez oceľovej výstuže
  • Systém s troma tesneniami
  • Håbka High-Tech 6 komorového krídla a rámu
  • 86 mm
  • Výplň komôr s izolačným materiálom Neofloor 031
  • Zasklievacia lišta skosená a hranatá
  • Celoobvodové kovanie s nastaviteľnými hríbikovými uzatváracími bodmi s bezpečnostnými prvkami proti vlámaniu aj so skrytými pántmi
  • Hodnota Uw od 0,70 W/(m2.K)
  • Zvuková izolácia od 34,1 do 47 dB
  • Prievzdušnosť: Trieda 4
  • Vodotesnosť: Trieda E900
  • Odolnosť proti zaťaženiu vetrom: Trieda C5
  • Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisívne CLIMATOP®
  • Ultra N Ug= 0,6 W/(m2.K)
  • Hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom znížený pre dvere
  • Spĺňa tepelnoizolačné požiadavky pasívnych budov

geneo3+passiv1

 

geneo3+passiv2